อิสยาห์ 66-4 สัญลักษณ์แห่งพระสิริ

อิสยาห์ 66:18-24

เพราะเรารู้จักที่พวกเขาทำ รู้ทุกสิ่งที่พวกเขาคิด
และก็ถึงเวลาแล้วที่จะต้องรวบรวมประชาชาติทั้งหมด ชนทุกภาษา  และเขาจะมา
จะเห็นพระสิริของเรา  และเราจะวางสัญลักษณ์หนึ่งไว้ท่ามกลางพวกเขา

คิดว่า สัญลักษณ์นี้ น่าจะเป็นไม้กางเขน

และจากพวกเขาเราจะส่งคนที่มีชีวิตรอดไปยังประชาชาติต่าง ๆ   ไปยังทารชิช  พูล และลูท
คนที่โก่งคันธนู ไปยังทูบาลและยาวาน รวมถึงแผ่นดินชายทะเลที่อยู่ไกลออกไป
ถึงเหล่าคนที่ไม่เคยได้ยินชื่อเสียงของเรา ไม่เคยเห็นพระสิริของเรา

พระเจ้าทรงตั้งพระทัยที่จะส่งคนของพระองค์ไปบอกถึงชื่อเสียง และพระสิริของพระองค์กับคนในโลกอีกมากมาย

และเขาจะประกาศพระสิริของเราท่ามกลางชนชาติทั้งหลาย
และเขาจะนำพี่น้องของเจ้าจากประชาชาติทั้งหลายมาเป็นดั่งเครื่องบูชาถวายแด่พระเจ้า
พาหนะของเขาคือม้า  รถรบ  เกวียน ล่อและอูฐโหนกเดียว
uut2
พวกเขามุ่งหน้ามายังภูเขาบริสุทธิ์ของเราที่เยรูซาเล็ม  พระเจ้าตรัส
เป็นเหมือนอิสราเอลได้นำเครื่องถวายธัญบูชาในภาชนะที่สะอาดมายังพระนิเวศของพระเจ้า
และเราก็จะใช้บางคนในพวกเขาให้เป็นปุโรหิตและเลวี … พระเจ้าตรัส

“ท้องฟ้าใหม่และโลกใหม่ที่เราสร้างจะดำรงอยู่ต่อหน้าเราฉันใด
ลูกหลานของเจ้าและชื่อของเจ้าก็จะดำรงอยู่ฉันนั้น
จากเดือนต่อเดือน สัปดาห์ต่อสัปดาห์ เนื้อหนังทั้งหลายจะเข้ามานมัสการต่อหน้าเรา … พระเจ้าทรงประกาศ

พระเจ้าจะทรงรักษาคนของพระองค์ไว้ แม้จะมีสิ่งที่ยากเย็นแสนเข็ญเกิดขึ้น จะมีเวลาที่คนนมัสการพระเจ้าตลอดเวลาในเยรูซาเล็มใหม่

“และพวกเขาจะออกไป และมองเห็นศพของคนที่ดื้อดึงต่อเรา
เพราะว่า หนอนที่กินเขาจะไม่ตาย

isa_66_24
ไฟก็จะไม่ดับและเขาจะเป็นที่น่าเกลียดชังต่อมนุษย์ทั้งปวง”