อิสยาห์ 7-1

อิสยาห์ 7:1-9

ในรัชสมัยของราชาอาหัส โอรสของราชาโยธาม ซึ่งเป็นโอรสของอุสซียาห์ กษัตริย์แห่งยูดาห์

กษัตริย์เรซินแห่งซีเรีย และเปคาห์บุตรชายของเรมาลิยาห์ซึ่งเป็นราชาแห่งอิสราเอลนั้น  ได้เดินทางมาเพื่อโจมตีกรุงเยรูซาเล็ม   แต่ไม่อาจที่จะโจมตีได้  เมื่อราชวงศ์ของดาวิดได้รับคำทูลว่า “ซีเรียนั้นเป็นพันธมิตรกับเผ่าเอฟราอิม”  ทำให้ราชาอาหัสทรงเกรงกลัวยิ่ง ทั้งพระราชาและประชาชนของพระองค์ ต่างตกใจกลัว สั่นราวกับต้นไม้ในป่าที่ถูกพายุพัดปลิวโอนเอน….
และพระเจ้าตรัสกับอิสยาห์ว่า “เจ้าจงออกไปพบกับอาหัส   เจ้าและลูกชายของเจ้าคือเชอาร์ยาชูย  ไปพบอาหัสที่ปลายท่อน้ำของอ่างเก็บน้ำด้านบน  ตรงทางที่จะไปยังลานซักฟอก…  และทูลเขาว่า “จงระวัง ให้สงบนิ่ง  ไม่ต้องกลัว  และอย่ายอมให้ใจหวาดหวั่นเพราะตอฟืนที่กำลังจะมอดสองตอนี้  นั่นคือความโกรธเกรี้ยวของเรซิน แห่งซีเรียและลูกชายของเรมาลิยาห์

rabshakeh

เพราะซีเรียและเอฟราอิม และลูกชายของเรมาลิยาห์ได้วางแผนร้ายต่อต้านเจ้า  กล่าวว่า “ให้เราไปบุกยูดาห์กัน และทำให้มันกลัว   เอาจนชนะมันได้ และตั้งให้ลูกชายของทาเบเอลเป็นราชาปกครองที่นี่”

ดังนั้นองค์พระผู้เป็นเจ้าจึงตรัสว่า “มันจะยืนอยู่ไม่ได้  มันจะไม่สำเร็จ  เพราะว่า หัวของซีเรียคือดามัสกัส   หัวของดามัสกัสคือเรซีน  และภายใน 65 ปี เอฟราอิมจะกระจัดกระจายไป ไม่เป็นกลุ่มก้อน  หัวของเอฟราอิมคือสะมาเรีย  หัวของสะมาเรียเป็นแค่ลูกชายของเรมาลิยาห์   ถ้าเจ้าไม่ตั้งมั่นคงในความเชื่อเท่ากับเจ้าจะยืนมั่นอยู่ไม่ได้เลย…”