อิสยาห์ 7-2

 อิสยาห์ 7:10-16

แล้วพระเจ้าได้ตรัสกับราชาอาหัสอีก “ให้เจ้าขอหมายสำคัญจากองค์พระผู้เป็นเจ้าของเจ้า  ให้มันลึกเหมือนแดนคนตาย หรือสูงเท่าสวรรค์ก็ได้”
แต่อาหัสทรงตอบว่า “ข้าพระองค์จะไม่ขอ  ข้าพระองค์จะไม่ทดสอบองค์พระผู้เป็นเจ้า”

เอ พระเจ้าทรงบอกให้ขอ  แต่ราชาอาหัสกลับบอกว่า ไม่… ไม่ต้องการทดสอบพระเจ้า  หรือไม่อยากรู้กันแน่?    เพื่อน ๆ ตามกลับไปดูเรื่องราวของราชาอาหัสได้ที่นี่     และเรื่องราวที่ไปขอความช่วยเหลือจากอัสซีเรีย ที่นี่

 

ahazwar2
อิสยาห์กล่าวว่า “วงศ์วานของดาวิดเอ๋ย จงฟัง  ท่านจะทำให้มนุษย์เหนื่อยอ่อนกับท่านไม่พอหรือ  ท่านยังพยายามยั่วเย้าองค์พระเจ้าด้วยหรือ?”
พระราชาไม่เชื่อในคนของพระองค์ และก็ไม่เชื่อในฤทธิ์เดชของพระเจ้าด้วย …. พระเจ้าทรงเหนื่อยอ่อนกับความไม่เชื่อของพวกเขายิ่งนัก

ดังนั้น พระเจ้าจะประทานหมายสำคัญให้ท่าน!

คือหญิงสาวพรหมจารีคนหนึ่งจะตั้งครรภ์ และคลอดบุตรชาย 

และเขาจะเรียกนามบุตรชายนั้นว่า อิมมานูเอล 

 

เขาจะกินนมข้นและน้ำผึ้งเมื่อเขารู้ที่จะปฏิเสธความชั่วและเลือกทำสิ่งดี
แต่ก่อนที่บุตรชายจะรู้เลือกสิ่งดีปฏิเสธสิ่งชั่ว  แผ่นดินของกษัตริย์ทั้งสองที่เจ้ากลัวนั้นจะกลายเป็นที่ร้าง
แล้วอิสยาห์ก็ได้กล่าวคำพยากรณ์ถึงบุคคลหนึ่งที่อีกหลายร้อยปี จะเกิดมาในวงศ์วานของอาหับ  ผู้นั้นคือ องค์พระเยซูคริสต์ ซึ่งใคร ๆ จะเรียกพระองค์ว่า อิมมานูเอล