อิสยาห์ 8-2

อิสยาห์ 8:11-22

จงยำเกรงพระเจ้า และรอคอยพระองค์

พระคำที่พระเจ้าตรัสกับอิสยาห์ตอนนี้  เพื่อน ๆ  ต้องอ่านดี ๆ  มันมีความหมายถึงใครบ้าง?

องค์พระผู้เป็นเจ้าได้ตรัสแก่ข้า พระหัตถ์อันแข็งแรงของพระองค์วางอยู่บนตัวข้า แสดงว่า พระเจ้าทรงกำชับอิสยาห์อย่างเข้มงวด  คำที่อิสยาห์กำลังจะกล่าวต่อไป  จะยิ่งทำให้คนที่ฟังเขา ไม่พอใจเขามากขึ้น  คนเหล่านั้นมองว่า อิสยาห์ และเพื่อนที่กล่าวคำจากพระเจ้า เป็นพวกสมคบคิดร้ายต่อประเทศ  เพราะต่างชักชวนให้พวกเขาไม่พึ่งพันธมิตรจากประเทศใดทั้งสิ้น  ให้พึ่งพระเจ้าองค์เดียวเท่านั้น

“สิ่งที่คนเหล่านั้นเรียกว่า การสมคบคิด เจ้าอย่าเรียกเช่นนั้น   สิ่งที่พวกเขากลัว เจ้าไม่ต้องกลัว  อย่าตื่นตระหนกไป”
“แต่พระเจ้าผู้ทรงเป็นจอมทัพ คือพระองค์ผู้ที่เจ้านับถือว่าพระองค์ทรงบริสุทธิ์   จงยำเกรงพระองค์  จงเกรงกลัวพระองค์ยิ่งนัก  และพระองค์จะทรงมาเป็นวิหารบริสุทธิ์ และเป็นศิลา แต่เป็นหินสะดุดสำหรับวงศ์วานแห่งอิสราเอล เป็นกับดักและบ่วงแร้วแก่คนที่อาศัยในนครเยรูซาเล็ม  หลายคนจะสะดุดหินนั้น  พวกเขาจะล้มลงและบาดเจ็บเป็นแผล  พวกเขาจะติดบ่วงและถูกจับไป”   พระเจ้าจะทรงปกป้องเขา แต่กลายเป็นหินที่ทำให้คนที่ไม่เชื่อในพระองค์สะดุดล้มลง

จงผูกรักษาคำพยานนั้นไว้  และผนึกประทับตราคำสอนไว้ในหมู่ศิษย์ของข้า  ข้าจะรอคอยพระเจ้า พระองค์ทรงซ่อนพระพักตร์ของพระองค์จากวงศ์วานของยาโคบ  และข้าจะหวังใจในพระองค์    หมู่ศิษย์เหล่านี้คือ คนที่จะได้เหลืออยู่จากการจับไปเป็นเชลย  พวกเขาจะต้องรักษาคำที่อิสยาห์กล่าวไว้ เพื่อส่งต่อให้คนรุ่นหลังได้รับรู้ว่า พระเจ้าได้ตรัสอะไรไปบ้าง  

ดูเถิด ข้าและลูก ๆ ที่พระเจ้าประทานให้นั้น เป็นเครื่องหมาย และสัญลักษณ์ในอิสราเอลจากพระเจ้าผู้ทรงเป็นจอมทัพผู้ประทับในภูเขาศิโยน

และเมื่อพวกเขากล่าวแก่เจ้าว่า “ให้ปรึกษาพวกคนทรงและพวกพ่อมดแม่มดที่ส่งเสียงจอแจบ้างพึมพัมบ้าง “ คนเราไม่ควรปรึกษาพระเจ้าของเขาหรือ?  พวกเขาควรที่จะไปปรึกษาคนตายเพื่อคนเป็นหรือ?    ผู้คนในสมัยของอิสยาห์ ไม่ได้หันหาพระเจ้า แต่กลับไปปรึกษาพ่อมดหมอผีและคนทรง

ข้าโกรธพระเจ้าที่สุด!!
ข้าโกรธพระเจ้าที่สุด!!

ไปดูคำบัญญัติและคำพยานพระเจ้า   ถ้าพวกเขาไม่พูดตามคำเหล่านี้ เป็นเพราะพวกเขาไม่มีแสงแห่งรุ่งอรุณอยู่เลย  พวกเขาจะเร่ร่อนผ่านแผ่นดินไปพร้อมกับความหิวโหยและทุกข์ใจ  เมื่อพวกเขาหิวขึ้นมา ก็จะโกรธเกรี้ยวและกล่าวคำดูหมิ่นกษัตริย์และพระเจ้าของพวกเขา จากนั้นจะเงยหน้าขึ้น

และพวกเขาจะมองที่แผ่นดินโลก แต่ดูเถอะ มีแต่ความทุกข์ยากและความมืด  ความมืดดำระทมใจ และพวกเขาจะถูกผลักให้เข้าไปสู่ความมืดอันหนาทึบ

คนเหล่านี้ หันหลังให้พระเจ้า  และเมื่อพบความทุกข์ยากก็ด่าทอพระองค์   ทั้งหมดเป็นเพราะพวกเขาไม่ยอมรับคำของพระเจ้าจากปากของอิสยาห์   และอิสยาห์เองก็บอกเขาล่วงหน้าด้วยว่า พวกเขาจะเจอกับอะไร