อิสยาห์ 9-2

อิสยาห์ 9:8-16

คำพิพากษาแก่คนเย่อหยิ่งและคนที่ถูกกดขี่

นี่เป็นคำกล่าวโทษสะมาเรียซึ่งอยู่ทางเหนือ …  พระเจ้าทรงเป็นผู้พิพากษา และทรงเป็นผู้ลงโทษด้วย
พระเจ้าได้ทรงส่งพระคำมาต่อสู้กับยาโคบ  และมันจะตกลงมาบนอิสราเอล
คนทุกคนจะได้รับรู้  เอฟราอิมและคนที่อาศัยในสะมาเรีย คนที่กล่าวคำอย่างเย่อหยิ่งและใจจองหอง
ว่า… “ก้อนอิฐพังลงมาแล้ว  แต่เราจะสร้างใหม่ด้วยหินที่ตกแต่งสวยงาม ต้นมะเดื่อถูกตัดลงมา แต่เราจะปลูกต้นซีดาร์ขึ้นมาแทน”
พวกเขาคิดว่า ถึงพระเจ้าจะทำลาย เขาจะสร้างมันขึ้นใหม่ให้งดงามกว่าเดิมอีก  ลืมคิดไปว่า พวกเขาจะไม่เหลืออะไรเลยต่างหาก

 

ภาพจาก http://factsanddetails.com
ภาพจาก http://factsanddetails.com นักแม่นธนูของอัสซีเรีย

แต่พระเจ้าได้ทรงนำศัตรูของเรซีนมาสู้กับเขา และทรงกระตุ้นศัตรูทั้งหลายของเขา ศัตรูเหล่านี้คือเหล่าคนอัสซีเรีย  พระเจ้าจะทรงใช้พวกเขามาจัดการกับอิสราเอลอย่างแน่นอน
ชนซีเรียทางตะวันออก และฟิลิสเตียทางตะวันตกจะอ้าปากกว้างเขมือบอิสราเอล
ขนาดนั้นแล้ว  พระพิโรธของพระเจ้ายังไม่หันไปไหน และพระหัตถ์ของพระองค์ยังเหยียดยื่นออกมาประชาชนไม่ได้หันมาหาพระเจ้าผู้ทรงลงโทษเฆี่ยนตีเขา  ไม่ได้ทูลถามพระเจ้าผู้ทรงเป็นจอมทัพ
ดังนั้นพระเจ้าทรงตัดอิสราเอลออกทั้งหัวและหาง  ทั้งใบปาล์มและใบอ้อในวันเดียว
ผู้ใหญ่ และคนที่มีเกียรติเป็นหัว  ส่วนผู้กล่าวคำเท็จคือหาง
สำหรับคนที่นำประชาชน ได้นำให้ประชาชนหลงทาง และคนที่ถูกนำก็ถูกกลืนกินเสีย

หัวและหาง เป็นคำที่หมายถึงผู้นำด้านต่าง ๆ ของประเทศ