อิสยาห์ 9-1

อิสยาห์ 9:1-7

แต่สำหรับเมืองซึ่งกำลังอยู่ในความเจ็บปวดนั้น จะไม่มีความมืดครื้มเกิดขึ้น
ในเวลาก่อนเก่า  พระเจ้าได้นำความเหยียดหยามมาสู่ดินแดนเศบูลุน และดินแดนนัฟทาลี แต่เวลาต่อมา พระองค์ทรงทำทางอันตระการไปสู่ทะเล เป็นดินแดนโพ้นจอร์แดน  คือกาลิลีแห่งประชาชาติทั้งหลาย

การบุกของอัสซีเรียจะทำให้พื้นที่ทางเหนือนั้นถูกทำลายมากกว่าที่อื่น ๆ    แต่ถึงกระนั้น ดินแดนดังกล่าวซึ่งถูกปล้นอย่างมากมายนั้น กำลังจะได้รับพระพรพิเศษด้วย   

isaiah9

เหล่าคนที่เดินอยู่ในความมืด  ได้เห็นแสงสว่างที่ยิ่งใหญ่   คนที่อาศัยในดินแดนมืดทึบ แสงสว่างได้ส่องมาเหนือพวกเขา
พระเจ้าทรงเพิ่มจำนวนคนในประเทศนั้น  และทรงทำให้เขามีความชื่นชมมากขึ้น  เขายินดีต่อพระพักตร์พระองค์ เหมือนกับยินดีเวลาฤดูเกี่ยวเก็บ  เหมือนกับคนที่มาแบ่งของที่ปล้นมาให้กันและกัน
เพราะว่า แอกที่เขารับเป็นภาระ  และไม้บนไหล่ของเขา  กระบองของคนที่กดขี่เขา  พระองค์ได้ทรงหักพวกมันในวันของคนชาวมีเดียนแล้ว

เพราะว่ารองเท้าทุกคู่ของนักรบที่ย่ำไปในสนามรบอันวุ่นวาย และเสื้อผ้าทุกตัวต่างโชกเลือดทั้งสิ้น มันจะกลายเป็นเชื้อไฟเผา

 

เพราะว่า จะมีเด็กคนหนึ่งเกิดมาเพื่อพวกเรา  พระเจ้าประทานบุตรชายคนหนึ่ง เพื่อพวกเรา   การปกครองจะอยู่บนบ่าของเขา  นามของเขานั้น จะเรียกกันว่า “ที่ปรึกษาแสนอัศจรรย์   พระเจ้าผู้ทรงฤทธิ์   พระบิดานิรันดร์  เจ้าชายแห่งสันติ”

การปกครองของท่านและสันติสุขจะเพิ่มมากขึ้น และไม่มีที่สิ้นสุด   บนบัลลังก์ของราชาดาวิด  เหนืออาณาจักรของพระองค์ เพื่อจะสถาปนาไว้ ยกย่องเชิดชูไว้ ด้วยความเที่ยงธรรมและความชอบธรรม  จากเวลานี้จนนิรันดร์   ความกระตือรือร้นของพระเจ้าผู้ทรงเป็นจอมทัพจะทำสิ่งนี้