7 มกราคม 2016 ถ่อมตนน่ะดี

พระเจ้าทรงช่วยคนถ่อมตนให้รอด

แต่ตาที่ยโสนั้น ทรงทำให้ต่ำลง

ถอดความจากสดุดี 18:27

IMG_6635ภาพวาดโดย ณนนท์ เรืองศิริกูลชัย