เขาออกไปจากเรา

23 เมษายน 2021

แม้ว่าพวกเขาออกมาจากกลุ่มของเรา
แต่กลับไม่ได้เป็นฝ่ายเรา
เพราะหากเขาเป็นพวกเราจริง
เขาคงจะอยู่กับเราต่อไป
แต่พวกเขาออกไปจากเรา
เพื่อจะเป็นการแสดงให้เห็นว่า
ไม่มีใครสักคนในพวกเขาเป็นฝ่ายเรา
ถอดความจาก 1 ยอห์น 2:19