เจ้าชายน้อย ๒๒-๒

2 พงศาวดาร 22:8-12

นั่นซิ  เยฮูตามฆ่าเยโฮรัมราชาอิสราเอล  แล้วเกี่ยวอะไรกับอาหัสยาห์ด้วย

หลังจากที่เยฮูได้สังหารราชาเยโฮรัมและวงศ์วานทั้งหมดแล้ว  เขาก็ตามหาราชาอาหัสยาห์ทันที   เพราะอาหัสยาห์นี้มีเชื้อสายของวงศ์วานอิสราเอลเพราะมารดาของพระองค์เป็นเจ้าหญิงส่งมาจากอิสราเอลนั่นเอง…..

แม้ว่าอาหัสยาห์จะหนีไปถึงสะมาเรีย  แต่ก็ไม่พ้นเยฮู  คนของเยฮูเขาพบอาหัสยาห์ที่นั่น และนำมาให้เยฮูสังหารเสีย

มีคนนำศพของอาหัสยาห์ไปฝังไว้  เขาไม่ยอมทิ้งศพเหมือนกับที่เยฮูทำกับเยโฮรัม  … เพราะคิดกันว่า “อย่างไร ๆ เขาก็เป็นลูกหลานของกษัตริย์เยโฮชาฟัทที่เฝ้าติดตามพระเจ้าด้วยสุดพระทัย”

แล้วตอนนี้จะให้ใครเป็นกษัตริย์ของยูดาห์เล่า

ทางเหนือมีเยฮู ยึดอำนาจไปแล้ว  ตั้งตนเป็นกษัตริย์เรียบร้อย

แต่ทางใต้….???

ยัง  ยังมีอีกคนที่คอยโอกาสนี้มานาน  อาธาลิยาห์ มารดาของอาหัสยาห์นั่นไง….  ผู้หญิงคนนี้ มาจากราชวงศ์ของอาหับที่ชั่วร้าย และนางก็ร้ายสมกับที่มาจากราชวงศ์นี้จริง ๆ!!
ลูกชายตายไป  ไม่ได้โศกเศร้าสักนิด  เธอตั้งตนเป็นกษัตริย์และสั่งคนตามฆ่าลูกหลานในราชวงศ์ยูดาห์ทุกคน

ในเวลานั้นเอง
แต่… เยโฮชาเบอาท ราชธิดาของกษัตริย์เยโฮรัมซึ่งเป็นของราชาอาหัสยาห์ที่เพิ่งถูกสังหารไปไม่เห็นด้วย…เธออาจจะเป็นลูกของมเหสีหรือสนมคนใดคนหนึ่งของอาหัสยาห์  เธอเห็นว่า การฆ่าล้างวงศ์วานครั้งนี้ เป็นการตั้งใจที่จะไม่ให้มีเชื้อสายของราชวงศ์ยูดาห์เหลืออยู่จริง ๆ

ยิ่งกว่านั้นเธอเป็นภรรยาของปุโรหิตเยโฮดาห์   ดังนั้นเธอจึงพอเข้าใจสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นเป็นอย่างดี     เธอพร้อมเสี่ยงชีวิต!!
แอบเข้าไปคว้าโยอาช  ซึ่งเป็นเด็กเล็ก ๆ  ตอนที่เขาถูกรวบรวมไปเพื่อสังหารหมู่  ไม่มีใครเห็นสิ่งที่เธอทำ  เธอนำเขาไปแอบไว้

ภาพได้รับการเอื้อเฟื้อจาก http://www.visualbiblealive.com

เมื่อสั่งประหารเด็กชายทุกคนในวงศ์วานยูดาห์  อาธาลิยาห์ก็คิดว่า สำเร็จแล้ว… ไม่มีใครมาเป็นก้างขวางคอได้อีก  ไม่มีผู้ชายในวงศ์ยูดาห์เหลืออยู่เลย!!

แต่โยอาช  เจ้าชายน้อย ถูกซ่อนตัวไว้ในที่ ๆ จะไม่มีใครพบ  มันเป็นห้องเก็บเสียงอย่างดี เป็นห้องนอนที่อยู่ในพระวิหาร  โดยเธอเอง ท่านปุโรหิต และพี่เลี้ยงคอยดูแลเจ้าชายน้อยนี้เป็นเวลา 6 ปี ….