เชื่อจริง ..ใคร ๆ ก็รู้

3 มิถุนายน 2020

1THESSA-1-8

เพราะพระคำของพระเจ้าได้เลื่องลือออกไปจากพวกท่าน ไม่เฉพาะในแคว้นมาซิโดเนีย กับแคว้นอาคายาเท่านั้น แต่ความเชื่อของท่านเป็นที่รู้กันทุกแห่ง เราจึงไม่จำเป็นต้องกล่าวอะไรอีก ถอดความจาก 1 เธสะโลนิกา 1:8

เมื่อใครคนหนึ่งเชื่อพระเจ้า เมื่อเขารู้ว่า พระเจ้า ทรงยิ่งใหญ่ เขาก็อดไม่ได้ที่จะแบ่งปันสิ่งดีที่สุด ในชีวิตให้กับคนรอบข้าง อดไม่ได้ที่ชีวิตเปลี่ยน แปลงจะเป็นที่กล่าวขานไปทั่ว บางที เรามารู้จักพระเจ้า แต่นิสัยใจคอไม่เปลี่ยน ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง เราต้องหันกลับมาคิด ดี ๆ ว่า เราพบพระองค์จริงหรือเปล่า เพราะ พระเจ้าทรงรักเรามาก และจะทรงเปลี่ยนชีวิต ของเราให้ดีขึ้น ๆ ทุกวัน หากอีโก้ของเราแรง ไม่ยอมขยับไปให้สูงขึ้น ก็ต้องระวัง