เต็นท์นี้=กายนี้

25 มกราคม 2021

ตราบเท่าที่ข้ายังอยู่ในเต็นท์นี้
ข้ามองเห็นว่าการคอยเตือนฟื้น
ความจำให้ท่านเป็นสิ่งที่ถูกต้อง
ถอดความจาก 2 เปโตร 1:13