เนหะมีย์ 1-2 คำสารภาพบาป

เนหะมีย์  1:5-7

ข้าทูลว่า

“โอ องค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าแห่งสวรรค์​

พระองค์ทรงยิ่งใหญ่และน่าเกรงขาม
พระองค์ทรงรักษาพันธสัญญาของพระองค์
และสำแดงความรักมั่นคงต่อคนที่รักและรักษาบัญญัติของพระองค์

ขอพระกรรณของพระองค์ทรงฟัง
ขอพระเนตรของพระองค์มองดู
เพื่อฟังคำอธิษฐานของผู้รับใช้ของพระองค์

www-St-Takla-org--Bible-Slides-nehemiah-1253

บัดนี้ ข้าพระองค์ได้อธิษฐานต่อพระองค์ทั้งกลางวันและกลางคืน

เพื่อชนอิสราเอลผู้รับใช้ของพระองค์​
ข้าพระองค์ขอสารภาพบาปของประชากรอิสราเอล
ที่ได้ทำบาปต่อพระองค์
ทั้งที่ข้าพระองค์ทำบาปและครอบครัวของบรรพบุรุษได้ทำลงไป

พวกเราได้ทำตัวคดโกงต่อพระองค์

ไม่รักษาคำบัญชาของพระองค์

ไม่รักษากฎเกณฑ์ที่พระองค์บัญชาไว้แก่โมเสส