เนหะมีย์ 10-1 ร่วมกันลงชื่อ

เนหะมีย์ 10:1-29

ในตราประทับนั้น มีชื่อของเนหะมีย์   รายชื่อปุโรหิต 22 คน

รายชื่อเลวีอีก 17  คน  และผู้นำประชาชนอีก 44 คน

นอกจากนั้น ก็มีรายชื่อของประชากรที่เหลือ

ทั้งปุโรหิต เลวี คนยามเฝ้าประตู  นักร้อง ผู้ช่วยในพระวิหาร
คนอื่นรวมทั้งภรรยา ลูกสาว ลูกชายที่โตพอจะรู้เรื่องแล้ว

พวกเขาพร้อมที่จะแยกตัวออกจากคนต่างชาติ
เพื่อว่าจะได้ทำตามบทบัญญัติของพระเจ้า

ภาพจาก http://www.visualbiblealive.com
ภาพจาก http://www.visualbiblealive.com

ยังมีเหล่าขุนนางที่เข้ามาร่วมปฏิญาณตนว่า

พร้อมจะทำตามคำบัญชา กฎเกณฑ์ต่าง ๆ  กฎหมายทั้งสิ้นของพระเจ้า
ถ้าพวกเขาไม่ทำตามบัญญัติของพระเจ้าซึ่งโมเสสผู้รับใช้ของพระองค์ได้ให้ไว้
พวกเขาก็พร้อมจะรับคำสาปแช่งของพระเจ้า!