เนหะมีย์ 2-3 สำรวจความเสียหาย

 

เนหะมีย์ 2:916

ต่อมา ข้าก็เดินทางมาพบผู้ว่าราชการในแคว้นที่อยู่อีกฟากของแม่น้ำ  และมอบพระราชสาส์นให้พวกเขา
พระราชาได้ทรงส่งข้าราชการทหารและพลม้ามากับข้าด้วย
แต่เมื่อสันบาลลัทชาวโฮโรนาอิม และโทบียาห์ข้าราชการอัมโมนได้รู้เรื่องนี้เข้า
ก็รู้สึกไม่พอใจเป็นอย่างมาก เนื่องจากว่า มีคนกลับมาช่วยให้คนอิสราเอลมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

หลังจากที่ได้มาถึงเยรูซาเล็มสามวัน
เวลากลางคืน ข้าก็ออกไปพร้อมกับคนสองสามคน
ข้าไม่ได้บอกใคร ถึงสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงบันดาลใจเกี่ยวกับเยรูซาเล็ม
ข้าไม่ได้นำสัตว์อื่น ๆ ไป นอกจากตัวที่ข้าขี่ไป

www-St-Takla-org--Nehemiah-Amid-the-Ruins-of-Jerusalem

 

กลางคืน ข้าออกไปยังประตูหุบเขา และบ่อน้ำมังกร
ไปยังประตูกองขยะ และข้าก็ตรวจสอบกำแพงเมืองเยรูซาเล็มที่กลายเป็นซากปรักหักพัง รวมทั้งประตูเมืองที่ถูกเผา

จากนั้นก็ไปต่อยังประตูน้ำพุและสระของพระราชา
แต่ไม่มีที่ให้สัตว์ที่ข้าขี่ไปผ่านได้
กลางคืน ข้าจึงขึ้นไปทางหุบเขาและตรวจสอบกำแพง
ข้าเดินกลับ เข้าเมืองมาทางประตูหุบเขา และกลับมาที่พัก
เหล่าข้าราชการไม่รู้ว่า ข้าไปไหน ไม่รู้ว่า ข้าทำอะไร
และข้าก็ยังไม่ได้บอกสิ่งใดแก่คนยิว ปุโรหิต และคนชั้นสูง ข้าราชการ รวมทั้งคนที่ต้องลงแรงก่อสร้าง