เนหะมีย์ 2-4 เจอศัตรู

เนหะมีย์  2:17-20

และข้ากล่าวกับเขาว่า

“ท่านเห็นแล้วว่า พวกเราลำบากแค่ไหน
แล้วดูซิ กรุงเยรูซาเล็มกลายเป็นซากไปเพราะประตูเมืองถูกเผา
มา พวกเรามาสร้างกำแพงเมืองเยรูซาเล็มใหม่ เพื่อว่า เราจะไม่ต้องทนกับการเยาะเย้ยอีกต่อไป

และข้าก็เล่าให้ฟังถึงการที่พระหัตถ์ของพระเจ้าอยู่เหนือข้า  ทรงทำให้สิ่งดี ๆ เกิดขึ้น

รวมถึงสิ่งที่พระราชาตรัสแก่ข้า
พวกเขาจึงกล่าวว่า “พวกเรา ลุกขึ้นสร้างกำแพงกันเถิด”

REBUILD1

ดังนั้นพวกเขาจึงทำให้แขนของพวกเขาเข้มแข็ง เพื่อทำงานดี ๆ นั้น

แต่เมื่อ แต่เมื่อสันบาลลัทชาวโฮโรนาอิม และโทบียาห์ข้าราชการอัมโมนและเกเชม ชาวอาหรับได้รู้เรื่องนี้เข้า
ก็เริ่มต้นเยาะเย้ย และดูหมิ่นเรา กล่าวว่า
“พวกเจ้ากำลังทำอะไรกัน?
นี่จะกบฎต่อพระราชาอย่างนั้นหรือ?”

ข้าจึงตอบพวกเขาไปว่า
“องค์พระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์ จะทรงทำให้เรารุ่งเรืองขึ้น
และเราผู้รับใช้ของพระองค์จะลุกขึ้นสร้างกำแพง
พวกเจ้าไม่มีส่วน ไม่มีสิทธิ์ หรือการอ้างสิทธิ์ใด ๆ ในเยรูซาเล็ม