เนหะมีย์ 3-2 สังเกตว่ามีใครบ้าง

เนหะมีย์ 3:6-12

ที่ประตูเก่าหรือเรียกว่า ประตูเยชานาห์ คนที่มาช่วยซ่อมคือ
โยยาดาห์ลูกชายปาเสอาห์ กับเมชูลัมลูกชาเบโสไดอาห์
พวกเขาวางวงกบ และตั้งบานประตู ติดตั้งกลอนและไม้ขัดบานประตู

ถัดไปจากพวกเขาคือเมลาดิยาห์ชาวกิเบโอน
และยาโดนชาวเมโรโนท รวมทั้งคนจากกิเบโอนและมิสปาห์
ซึ่งอยู่ใต้การปกครองของผู้ว่าแคว้นที่อยู่อีกฟากของแม่น้ำ
ต่อจากเขาก็เป็นอุสซีเอล ลูกชายฮารฮายาห์ ช่างทอง เข้ามาซ่อมแซม
ถัดจากเขาเป็นฮานานิยาห์ หนึ่งในช่างปรุงน้ำหอม
พวกเขาซ่อมกำแพงเมืองเยรูซาเล็มไปจนถึงกำแพงกว้าง

images

ถัดจากพวกเขา คนรับผิดชอบซ่อมแซมคือเรไหฟาห์ลูกชายของเฮอร์
ซึ่งเป็นผู้ปกครองครึ่งหนึ่งของนครเยรูซาเล็ม

จากนั้นก็เป็นเยดายาห์ ลูกชายฮารุมัฟ เขาซ่อมแซมกำแพงตรงข้ามบ้านของเขาพอดี
ถัดไปเป็นฮัททัช ลูกชายฮาชับเนยาห์
มัลคิยาห์ ลูกชายฮาริม และหัสชูบ ลูกชายปาหัทโมอับ ซ่อมแซมอีกส่วน และหอคอยเตาอบ

ต่อจากเขาคือชัลลูม ลูกชายฮัลโลเหช
ซึ่งเป็นผู้ปกครองแขวงครึ่งหนึ่งในนครเยรูซาเล็ม ทั้งเขาและลูกสาวของเขา