เนหะมีย์ 3-4 ผู้ช่วยซ่อมอีกชุด

เนหะมีย์ 3:20-27

ถัดไปจากนั้น เป็นบารุค ลูกชายของศับบัย
เขาซ่อมกำแพงจากมุมกำแพง ไปจนถึงบ้านของมหาปุโรหิตเอลียาชีบ

ต่อจากเขาเป็นเมโรโมท ลูกชายของอุรียาห์ซึ่งเป็นลูกชายฮักโขส
เขาซ่อมกำแพงจากบ้านของเอลียาชีบไปจนสุดบ้าน

 

Photo Credit: bethelstone-inspiration.blogspot.com – Nehemiah’s Wall Under Repair
Photo Credit: bethelstone-inspiration.blogspot.com – Nehemiah’s Wall Under Repair

หลังจากนั้น ผู้ซ่อมกำแพงคือ  เหล่าปุโรหิตที่มาจากบริเวณรอบๆ

ต่อมาเป็นเบนยามิน และหัสสูบ ซ่อมส่วนที่อยู่หน้าบ้านของเขา
แล้วก็เป็นอาซาริยาห์ ลูกชายมาอาเสอาห์ซึ่งเป็นลูกชายอานานิยาห์ ซ่อมกำแพงข้างๆ บ้านของเขา
หลังจากเขาก็เป็นบินนุย ลูกชายเฮนาดัดซ่อมอีกส่วน จากบ้านของอาซาริยาห์ไปจนถึงมุมกำแพง
ที่มุมนั้น ปาลาล ลูกชายของอุซัยซ่อมแซมส่วนที่อยู่ตรงข้ามมุมกำแพง
และหอคอยที่ยื่นออกมาจากตำหนักบนของพระราชวัง ส่วนที่เป็นลานทหารรักษาพระองค์

ถัดจากเขาไป ผู้ซ่อมคือ เปดายาห์ลูกชายปาโรช
และผู้รับใช้ในพระวิหารที่อยู่บนเนินเขาโอเฟลก็ซ่อมส่วนนั้น
ไปจนถึงจุดที่อยู่ตรงข้ามประตูน้ำ ทางตะวันออก และหอคอยที่ยื่นออกมา
หลังจากเขา คนชาวเทโคอา ก็ซ่อมกำแพงอีกช่วงหนึ่งที่อยู่ตรงข้ามหอคอยใหญ่ที่ยื่นออกมา
ไปจนถึงกำแพงแห่งโอเฟล