เนหะมีย์ 3-5 รายชื่อส่วนสุดท้าย

เนหะมีย์ 3:28-32

N3

 

ต่อไปเป็นประตูม้า ซึ่งเหล่าปุโรหิตเป็นผู้ซ่อมแซม โดยแต่ละคนจะซ่อมส่วนหน้าบ้านของตน
หลังจากนั้นศาโดก ลูกชายอิมเมอร์ซ่อมกำแพงหน้าบ้านของเขา
ถัดไป ผู้ซ่อมคือเชไมอาห์ลูกชายเชคานิยาห์ ซึ่งเป็นยามประตูตะวันออก

Reconstruction_of_Nehemiah_5thcenturyBC

 

 

หลังจากนั้นฮานันยาห์ ลูกชายเชเลมิยาห์และฮานูนลูกชายคนที่หกของศาลาฟเป็นผู้ซ่อมอีกส่วน
ถัดจากเขา ผู้ซ่อมคือ เมชชุลลามลูกชายเบเรคิยาห์ โดยซ่อมกำแพงตรงข้ามห้องพักของเขา

จากนั้นเป็นหนึ่งในช่างทอง คือ มัลคียาห์ ซ่อมไปจนถึงบ้านของผู้รับใช้ในพระวิหาร
และบ้านของเหล่าพ่อค้าตรงข้ามประตูตรวจตรา ไปจนถึงห้องชั้นบนตรงหัวมุม

ช่างทองและพ่อค้าคนอื่น ๆ ก็ซ่อมกำแพงที่อยู่ระหว่างห้องชั้นบนหัวมุมและประตูแกะ…