เนหะมีย์ 4-2 ตั้งยาม

 

เนหะมีย์ 4:6-9

ดังนั้นเราจึงสร้างกำแพงต่อไป
กำแพงแต่ละจุดเข้ามาเชื่อมประสานกัน โดยความสูงของกำแพงนั้น สูงเท่ากับครึ่งหนึ่งของความสูงเดิม
ประชาชนช่วยกันทำงานสุดกำลังสุดใจของพวกเขา

www-St-Takla-org--Bible-Slides-nehemiah-1263-2

แต่เมื่อสันบาลลัทและโทบีอา และชาวอาหรับ ชาวอัมโมน ชาวอัชโดด
ได้ยินว่า การซ่อมสร้างกำแพงเมืองเยรูซาเล็มกำลังก้าวหน้าไป
และช่องโหว่ต่างๆ ก็ถูกจัดการจนเกือบหมดแล้ว พวกเขาก็โกรธจัด
ดังนั้น จึงรวมหัวกันที่จะมาสู้ ทำให้เกิดความวุ่นวาย เพื่อไม่ให้การก่อสร้างดำเนินต่อไปได้

ส่วนพวกเราก็อธิษฐานต่อพระเจ้า และจัดยามเพื่อป้องกันทั้งวันและคืน