เนหะมีย์ 5-1 กลายเป็นทาส

 

เนหะมีย์  5:1-5

ตอนนี้ มีเรื่องร้องเรียนจากประชาชนและจากเหล่าภรรยาของพวกเขา เนื่องจากพี่น้องชาวยิว
เพราะมีคนกล่าวว่า
“ในเมื่อเรามีลูกชาย ลูกสาวมาก เราก็ต้องพยายามหาอาหารเพื่อจะประทังชีวิตของเราต่อไป”
ยังมีคนที่กล่าวว่า

“เราได้เอาไร่นา เอาสวน และบ้านของเราไปจำนอง เพื่อเราจะได้มีเมล็ดข้าวในช่วงที่กันดารอาหาร”

www-St-Takla-org--Bible-Slides-nehemiah-1265
และยังมีคนบางกลุ่มกล่าวว่า

“เราได้ยืมเงินมาเพื่อจ่ายภาษีไร่นาและสวนให้กับพระราชา
แม้ว่าเลือดเนื้อของเราก็เป็นเหมือนเลือดเนื้อของพี่น้อง
ลูกของเราก็เป็นเหมือนลูกหลานของเขา
แต่เราต้องยอมให้ลูกชายและลูกสาวของเราไปเป็นทาส
และลูกสาวบางคนก็กลายเป็นทาส โดยที่เราไม่สามารถไถ่ตัวลูกคืนมา

เราทำไม่ได้ เพราะพวกเขาเอาที่ดินของเรา สวนของเราไปเป็นกรรมสิทธิ์แล้ว”