เนหะมีย์ 5-3 ผู้ว่าการเนหะมีย์

เนหะมีย์ 5:14-19

ยิ่งกว่านั้น ตั้งแต่วันที่ข้าได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ว่าการในแผ่นดินยูดาห์
ตั้งแต่ปีที่ 20  ไปจนถึงปีที่ 32 ของการครองราชย์ของพระราชาอารทาเซอร์ซีสเป็นเวลา 12 ปีนั้น
ทั้งข้าและน้อง ๆ ของข้าก็ไม่ได้กินอาหารส่วนแบ่งของผู้ว่าการเลย

ผู้ว่าการคนอื่นๆ ก่อนข้านั้น ต่างก็เอาภาระหนักให้ประชาชนต้องแบก  เอาเงิน 40  เชเขลต่อวัน
ลูกน้องของผู้ว่าเหล่านั้นก็ใช้อำนาจเหนือประชาชน
แต่ข้าไม่ได้ทำเช่นนั้น เพราะข้ายำเกรงพระเจ้า

www-St-Takla-org--Bible-Slides-nehemiah-1267

ตัวข้าเองยังมุ่งมั่นทุ่มเทกับการสร้างกำแพง และเราก็ไม่ได้คิดจะครอบครองที่ดิน
คนรับใช้ของข้าก็รวมตัวกันมาเพื่อทำงานนั้น
ยิ่งกว่านั้น บนโต๊ะอาหารมีคนร่วมโต๊ะเสมอ 150  คน
นอกนั้นยังมีคนต่างชาติที่มาหาเราด้วย
แต่ละวันจะต้องจัดหาวัวหนึ่งตัว แกะหกตัว และเป็ดไก่อีก
ทุกสิบวันมีการเตรียมเหล้าองุ่นไว้เป็นจำนวนมาก

ทั้ง ๆ ที่ต้องการขนาดนี้ ข้าไม่เคยเรียกร้องอาหารส่วนของผู้ว่า
เพราะข้ารู้ว่า ถ้าทำอย่างนั้น ประชาชนก็ต้องแบกภาระหนัก
ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าของข้า ขอทรงระลึกถึงข้า และสิ่งทั้งปวงที่ข้าได้ทำเพื่อประชากรทั้งหลาย