เนหะมีย์ 6-1 จดหมายขู่

เนหะมีย์  6:1-9

เมื่อสันบาลลัท โทบียาห์ เกเชมชาวอาหรับ และศัตรูคนอื่น ๆ ได้ข่าวว่า ข้าสร้างกำแพง และบัดนี้ไม่มีช่องใด ๆ เหลืออยู่  ตอนนั้นข้ายังไม่ได้ติดตั้งประตู

สันบาลลัทกับเกเชมได้เขียนจดหมายมาหาข้า
กล่าวว่า
“ขอให้ท่านมาเจอกับเราที่หมู่บ้านฮักเคฟิริม ในที่ราบโอโน”
แต่พวกเขาตั้งใจจะทำร้ายข้า
ข้าตอบไปว่า “ข้ากำลังทำงานใหญ่ ไม่สามารถลงมาพบได้
เรื่องอะไรที่งานจะต้องหยุดชะงักเพราะข้าต้องไปพบกับพวกท่าน?”

เขาส่งจดหมายอย่างนี้มาถึง สี่ครั้ง

และในที่สุด สันบาลลัทก็ส่งจดหมายครั้งที่ห้า

www-St-Takla-org--Bible-Slides-nehemiah-1268

เป็นจดหมายเปิด…

ในจดหมายเขียนว่า

“ชนชาติต่าง ๆ รวมทั้งในเกเชมกล่าวว่า ท่านและพวกยิวตั้งใจที่จะกบฎ
ท่านจึงสร้างกำแพงขึ้น  และจากรายงานก็บอกด้วยว่า ท่านตั้งใจที่จะยกตัวเป็นกษัตริย์
และท่านเองได้จัดผู้กล่าวคำขึ้นเพื่อประกาศเรื่องของท่านในเยรูซาเล็มว่า  มีกษัตริย์อยู่ในยูดาห์”
เรื่องพวกนี้จะต้องถึงพระกรรณของพระราชาแน่นอน  ถ้าอย่างนั้น เรามาคุยกันดีกว่า
ข้าจึงส่งจดหมายกลับไปว่า “ไม่มีสิ่งที่ท่านอ้างเกิดขึ้น เพราะท่านกุเรื่องเหล่านี้ขึ้นมาเองทั้งนั้น”

พวกเขาต้องการขู่ให้เรากลัว โดยคิดว่า “พวกนั้นจะหยุดทำงาน และงานก็จะไม่สำเร็จ
แต่บัดนี้ ขอองค์พระเจ้าทรงเสริมกำลังแขนของข้าด้วย