เนหะมีย์ 7-1 จัดยาม

 

เนหะมีย์  7:1-4

ดังนั้น เมื่อกำแพงสร้างเสร็จ และข้าก็ได้ติดตั้งประตู

ยังแต่งตั้งหน้าที่ยามประตู นักร้อง และเลวีอย่างเรียบร้อย
ข้าจึงให้น้องชายคือ ฮานานี และอานันยาห์ ซึ่งเป็นผู้บัญชาการป้อม ดูแลนครเยรูซาเล็ม

www-St-Takla-org--Bible-Slides-nehemiah-1272

เนื่องจากว่า เขาเป็นคนที่ซื่อตรงและเป็นคนที่เกรงกลัวพระเจ้ามากกว่าหลายๆ คน
ข้ากล่าวแก่เขาว่า
“อย่าเปิดประตูนครเยรูซาเล็มจนกว่าแดดจะร้อน
และขณะที่มีการเฝ้ายามอยู่นั้น ก็ให้ปิดประตู ลั่นดาลไว้

ให้แต่งตั้งยาม จากชาวเมืองเยรูซาเล็ม
โดยที่บางคนให้ดูแลประจำที่ บางคนก็ดูแลบริเวณใกล้ๆ บ้านของตน
นครนั้น กว้างขวาง แต่มีคนอยู่น้อย และยังไม่มีการสร้างบ้านขึ้นใหม่