เนหะมีย์ 7-2 ชื่อคนที่กลับมาจากการเป็นเชลย

เนหะมีย์ 7:5-73

แล้วพระเจ้าของข้า ก็ทรงดลบันดาลใจข้า ให้รวบรวมขุนนางและข้าราชการ
และประชาชน ให้เข้ามาขึ้นทะเบียนสำมะโนครัวเชื้อสายของแต่ละตระกูล
และข้าพบหนังสือสำมะโนครับเชื้อสายของคนที่ได้กลับมาครั้งแรกนั้น

เขียนไว้ว่า

ต่อไปนี้เป็นรายชื่อของประชาชนที่ได้กลับมาจากการเป็นเชลยครั้งที่ราชาเนบูคัดเนสซาร์ได้จับตัวไป
พวกเขากลับมายังเยรูซาเล็ม และยูดาห์ โดยกลับไปที่เมืองของตนเอง
พวกเขามากับเศรุบบาเบล  เยชูอา  เนหะมีย์  อาซาริยาห์ ราอามิยาห์
นาหะมานี  โมรเดคัย บิลชาน  มิสเปเรท  บิกวัย  เนฮูม  บาอานาห์

pic25

 

จากนั้นก็เป็นรายการพงศ์พันธ์ุอิสราเอล รวมทั้งจำนวนของแต่ละครอบครัวด้วย

โดยรวมประชาชน  ปุโรหิต คนรับใช้ประจำพระวิหาร  ข้าราชการของราชาซาโลมอน

ยังมีคนที่ไม่สามารถพิสูจน์ว่าตนเองเป็นคนอิสราเอลหรือไม่ จึงถือว่า เป็นคนธรรมดา
และตัดออกจากความเป็นปุโรหิต
และจะได้รับการพิสูจน์ทีหลังด้วยปุโรหิตที่ปรึกษากับอูริม และทูมมิม

 

เนหะมีย์นับคนรับใช้ต่าง ๆ  นับไปถึงจำนวนของสัตว์เช่นม้า ล่อ อูฐ ลา ด้วย

จากนั้นได้บันทึกการถวายของประชาชน หัวหน้าตระกูล จนเสร็จสมบูรณ์

ในเดือนที่เจ็ด   เหล่าคนที่เป็นปุโรหิต เลวี คนเฝ้าประตู  นักร้อง ประชาชน ต่างก็อาศัยอยู่ในหัวเมืองของตนเอง