เนหะมีย์ 8-1 อ่านฟัง พระบัญญัติ

เนหะมีย์ 8:1-4

และประชาชนต่างมารวมตัวกันเป็นหนึ่งเดียว ที่ลานเมืองหน้าประตูน้ำ ​​
พวกเขาบอกให้เอสราผู้เป็นอาจารย์
นำหนังสือบัญญัติของโมเสสที่พระเจ้าทรงบัญชาแก่อิสราเอลมา

ดังนั้น เอสราจึงนำกฎหมายมาต่อหน้าที่ประชุม

ทั้งชาย หญิง และคนที่สามารถเข้าใจสิ่งที่เขาได้ยิน
ในวันแรกของเดือนที่เจ็ด

ezerareadingthelawnehemiah8-1-3

และเขาก็ได้อ่านบัญญัตินั้นที่ลานเมือง  โดยหันหน้าไปทางประตูน้ำ

เอสราอ่านตั้งแต่เช้าตรู่จนเที่ยงวัน  ต่อหน้าชายหญิง และคนที่เข้าใจได้
พวกเขาตั้งใจฟังพระบัญญัติ
เอสราผู้เป็นอาจารย์ยืนอยู่บนแท่นไม้ที่พวกเขาทำขึ้นเพื่อการนี้โดยเฉพาะ​

คนที่ยืนข้างเอสราทางขวามือคือ มัทธีทิยาห์ เชมา  อานายาห์ อุรีอาห์ ฮิลคียาห์ และมาเสอาห์

ส่วนทางซ้ายก็คือ เปดายาห์ มิชาเอล มัลคิยาห์ ฮาชูม ฮัชบัดดานาห์ เศคาริยาห์ และเมชุลลาม