เนหะมีย์ 8-2 ผู้ช่วยอธิบาย

เนหะมีย์ 8:5-8

ต่อหน้าประชาชนทั้งปวง  เอสราเปิดหนังสือ…
ทุกคนเห็นเพราะว่าเขายืนอยู่สูงกว่าคนอื่น

scan0003-1

พอเขาเปิดหนังสือนั้น ทุกคนก็ยืนขึ้น
และเอสราได้ถวายพระพรแด่พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่
ผู้คนตอบว่า “อาเมน  อาเมน” โดยยกมือขึ้น
และก้มศีรษะลงถึงดิน นมัสการองค์พระผู้เป็นเจ้า
ยังมีคนเลวีที่ช่วยให้ประชาชนได้เข้าใจพระบัญญัติของพระเจ้า
พวกเขาเดินไปหาคนที่ยืนอยู่ เลวีเหล่านี้คือ
เยชูอา บานี  เชเรบิยาห์  ยามีน  อักขูบ  ชับเบธัย โฮดียาห์
มาอาเสอาห์  เคลิทา  อาซาริยาห์  โยซาบาด  ฮานัน  เปไลยาห์

พวกเขาอ่านจากหนังสือ จากพระบัญญัติของพระเจ้าอย่างกระจ่าง
และเขาก็แปลความหมายให้ด้วย ทำให้ผู้คนเข้าใจสิ่งที่เขาอ่าน