เนหะมีย์ 8-3 ดีใจกับพระวจนะ

เนหะมีย์ 8:9-12
และเนหะมีย์ผู้ว่าราชการ และเอสราผู้เป็นอาจารย์และปุโรหิต
รวมทั้งเลวีที่ช่วยสอนประชาชนนั้น กล่าวแก่ประชาชนทั้งปวงว่า
“วันนี้เป็นวันบริสุทธิ์ แด่องค์พระผู้เป็นเจ้า
พระเจ้าของพวกเจ้า อย่าคร่ำครวญ หรือร่ำไห้”
เพราะคนทั้งหลายได้ร้องไห้เพราะพวกเขาได้ยินพระวจนะของพระเจ้า

ezra-reading-law
แล้วเขากล่าวอีกว่า
“จงไปเถิด ไปกินไขมันและดื่มเหล้าองุ่นหวาน
และส่งอาหารไปให้คนที่ไม่มีอะไรพร้อม วันนี้ เป็นวันบริสุทธิ์แด่องค์พระผู้เป็นเจ้า
และอย่าโศกเศร้าไป เพราะว่า ความยินดีในพระเจ้าเป็นกำลังของพวกเจ้า”
ดังนั้น คนเลวีก็ปลอบใจผู้คน กล่าวว่า
“จงสงบนิ่ง เพราะวันนี้เป็นวันบริสุทธิ์ อย่าได้โศกเศร้าไปเลย”
และคนทั้งหลายก็ไปหาอาหารกิน ดื่ม ส่งอาหารให้คนอื่น
และต่างพากันยินดีเป็นอันมาก เพราะพวกเขาเข้าใจคำที่ได้ประกาศแก่พวกเขานั้น