เนหะมีย์ 9-1 วันที่อดอาหาร

เนหะมีย์ 9:1-5

ในวันที่ยี่สิบสี่ของเดือนนี้  ประชาชนอิสราเอลได้รวมตัวกัน อดอาหาร สวมเสื้อผ้ากระสอบ พวกเขาเอาดินใส่หัวตัวเอง

และพวกเขาก็ได้แยกตัวออกจากคนต่างชาติและยืนขึ้น สารภาพบาป และความผิดของบรรพบุรุษ

และพวกเขาได้ยืนขึ้นในที่ของตัวเอง

และอ่านจากหนังสือธรรมบัญญัติสามชั่วโมง
และอีกสามชั่วโมงพวกเขาก็สารภาพบาป และนมัสการพระเจ้าของพวกเขา

www-St-Takla-org--Bible-Slides-nehemiah-1278

บนขั้นบันไดของคนเลวี  มีเยชูอา บานี  ขัดมีเอล เชบานิยาห์ บุนนี  เชเรบิยาห์  บานีและเคนานียืนอยู่
เขาร้องเสียงดังต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าของเขา

จากนั้น คนเลวีคือ เยชูอา  ขัดมีเอล บานี เชเรบิยาห์ โฮดิอาห์  เชบานิยาห์  และเปธาหิยาห์ กล่าวว่า
“จงลุกขึ้น และถวายพระพรแด่พระเจ้าของท่านทั้งหลายตั้งแต่นิรันดร์กาลจวบจนนิรันดร์กาล
ถวายพระพรแด่พระนามอันทรงพระสิริของพระองค์ ซึ่งเป็นพระนามสูงส่งเหนือพระพรและคำสรรเสริญใดๆ