เนหะมีย์ 9-2 พระเจ้าผู้ทรงสร้าง

เนหะมีย์ 9:6-8

พระองค์เท่านั้นทรงเป็นพระเจ้า

พระองค์ทรงสร้างฟ้าสวรรค์

ทรงสร้างสวรรค์อันสูงสุด พร้อมกับดวงดาวทั้งปวงในจักรวาล
ทรงสร้างแผ่นดินโลกและสรรพสิ่งในนั้น
ทรงสร้างทะเล และสรรพสิ่งในน้ำ
และพระองค์ทรงรักษาทั้งหมดนี้ไว้
บรรดาชาวสวรรค์ต่างนมัสการพระองค์

Earth-Universe

 

พระองค์ทรงเป็นพระเจ้า

พระเจ้าผู้ทรงเลือกอับราม และนำเขาออกมาจากเมืองเออร์ของชาวเคลเดีย

ประทานนามว่า อับราฮัมให้

พระองค์ทรงพบว่าใจของอับราฮัมนั้นสัตย์ซื่อต่อพระองค์

และได้ทำพันธสัญญากับเขาว่า
จะประทานดินแดนของชาวคานาอัน ชาวฮิท ชาวอาโมไรต์  ชาวเปเรซ ชาวเยบุสแลชาวเกอร์กาชให้กับเขา

และพระองค์ทรงรักษาพันธสัญญาของพระองค์

เพราะพระองค์ทรงเที่ยงธรรม