เนหะมีย์ 9-4 พระผู้ไม่ละทิ้ง

 

เนหะมีย 9:16-21

แต่พวกเขาและบรรพบุรุษของเรา ได้ทำตัวเย่อหยิ่ง และคอแข็ง ไม่ยอมฟังพระบัญชาของพระองค์

พวกเขาปฏิเสธ ไม่ยอมเชื่อฟัง  แล้วยังไม่สนใจกับการอัศจรรย์ที่พระองค์ได้ทำท่ามกลางพวกเขา

แต่กลับทำคอแข็ง และตั้งผู้นำให้ตัวเอง เพื่อพาพวกเขากลับไปอียิปต์

แต่พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่พร้อมจะอภัย
ทรงพระคุณและเมตตานัก

the_giving_of_quail

พระองค์ทรงกริ้วช้า และเต็มด้วยความรักมั่นคง
พระองค์ไม่ทรงทอดทิ้งพวกเขา

ทั้งที่พวกเขาได้ทำลูกวัวทองคำขึ้นมา และกล่าวว่า

“นี่เป็นพระเจ้าที่นำพวกเจ้าออกมาจากอียิปต์”

ได้ทำสิ่งที่น่ารังเกียจ น่าสะอิดสะเอียนยิ่งนัก

ด้วยความเมตตายิ่งใหญ่ของพระองค์ พระองค์มิได้ละทิ้งพวกเขาไว้ในถิ่นกันดาร

เสาเมฆ ของพระองค์ยังนำพวกเขาในเวลากลางวัน

เสาไฟที่นำเขาในเวลากลางคืนก็ไม่ได้จากพวกเขาไป
พระองค์ประทานพระวิญญาณเลิศของพระองค์ให้สอนเขา

และมิได้ยับยั้งมานาจากปากของเขา

พระองค์ประทานน้ำให้เขาดื่มเมื่อเขากระหาย

สี่สิบปีที่พระองค์ทรงดูแลรักษาพวกเขาในถิ่นกันดาร

พวกเขาไม่ขาดสิ่งใดเลย

เสื้อผ้าพวกเขาไม่ขาดไม่เก่า และเท้าของพวกเขาก็ไม่บวมช้ำ