เพราะว่า….

ตอนนี้บู้บี้ พระคำประจำวัน มีการเปลี่ยนแปลงโฮสต์ เราจึงนำเสนอในรูปแบบที่เรียบง่ายที่สุดก่อน

ขณะที่เรากำลังปรับปรุงเว็บอยู่ พระคำประจำวันยังจะขึ้นเหมือนเดิมทุกวัน
ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาอ่าน และขอให้ทุกท่านได้ใกล้ชิดพระเจ้ามากขึ้นเสมอ