เพลงคร่ำครวญ 2-4 หิวจนสลบ

เพลงคร่ำครวญ 2:17-22

อายิน พยัญชนะตัวที่  17
องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงทำสิ่งที่ทรงประสงค์
พระองค์ทรงให้พระดำรัสของพระองค์สำเร็จ
พระดำรัสที่ทรงบัญชานานมาแล้ว
พระองค์ทรงทำลายโดยไม่สงสารอีก
ทรงทำให้เหล่าศัตรูหัวเราะเยาะเจ้า
และทรงให้กำลังแก่เหล่าศัตรู

ซาเด พยัญชนะตัวที่  18

ใจของเขาร้องทูลต่อองค์พระผู้เป็นเจ้า
โอ กำแพงแห่งลูกสาวศิโยน
จงให้น้ำตาหลั่งออกมาท่วมท้น
ทั้งวันและคืน
อย่ายอมหยุดพัก อย่าให้ดวงตาได้พักเลย
โคฟ พยัญชนะตัวที่  19

จงลุกขึ้นและร้องในยามกลางคืน ในเวลาต้นยาม
จงเทใจของเจ้าออกเหมือนอย่างน้ำ
ต่อพระพักตร์ขององค์พระผู้เป็นเจ้า
จงยกมือของเจ้าขึ้นต่อพระองค์
เพื่อขอชีวิตเด็กเล็ก ๆ ของเจ้า
พวกเขาสลบไปเพราะความหิวโหย
ตามหัวมุมถนนทุกแห่ง

Crotiahunger_1918

เรช พยัญชนะตัวที่  20
ดูเถิด องค์พระผู้เป็นเจ้า ขอทอดพระเนตร
พระองค์ทรงทำเช่นนี้กับใคร?
ควรหรือที่สตรีจะกินลูกของตนเอง
จะกินลูกที่เธอทะนุถนอมในอก?
ควรหรือที่เหล่าปุโรหิตและผู้กล่าวคำจะถูกฆาตกรรม
ในพระวิหารของพระเจ้า

ซิน พยัญชนะตัวที่  21

เหล่าคนหนุ่มและคนชรา นอนท่ามกลางฝุ่นผงบนถนน

คนสาวและคนหนุ่มก็ล้มลงด้วยดาบ
พระองค์ทรงประหารเขาในวันแห่งพระพิโรธ
ทรงฆ่าเขาทั้งหมดโดยไร้พระกรุณา

 ทาว พยัญชนะตัวที่  22
พระองค์ทรงเรียกคนที่ข้าหวาดหวั่นมาจากรอบด้าน
ราวกับเป็นวันเทศกาล
และในวันที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงพิโรธนั้น
ไม่มีใครหนีได้  ไม่มีใครรอดชีวิต

เหล่าคนที่ข้าได้อุ้มและเลี้ยงดูขึ้นมานั้น ศัตรูก็ทำลายสิ้น