เพลงคร่ำครวญ 3-3 จากพระเจ้าทั้งสิ้น

เยเรมีย์ 3:25-39

เทท พยัญชนะตัวที่ 9
พระเจ้าทรงดีต่อคนที่รอคอยพระองค์
ต่อวิญญาณที่แสวงหาพระองค์
เป็นการดีที่คน ๆ หนึ่งจะรอคอยเงียบ ๆ
รอความรอดพ้นที่จะมาจากองค์พระผู้เป็นเจ้า
เป็นการดีที่คนหนึ่งจะรับภาระในวัยเยาว์ของเขา

โยด พยัญชนะตัวที่ 10
จงให้เขานั่งเงียบ ๆ คนเดียว เมื่อภาระนั้นวางบนบ่าเขา
ให้เขาเอาปากจรดผงดิน  เพราะมันอาจจะมีความหวัง
ให้เขาหันแก้มให้กับคนที่ตบหน้าเขา
ให้เขารับความดูหมิ่นอย่างเต็มที่

วาดโดย มาร์ค ชาเกล
วาดโดย มาร์ค ชาเกล

คาฟ พยัญชนะตัวที่ 11

เพราะว่า องค์พระผู้เป็นเจ้าจะไม่ทรงละทิ้งตลอดไป

แต่.. แม้ว่าพระองค์ทรงทำให้เราโศกเศร้า
พระองค์ยังทรงสงสาร เพราะพระองค์ทรงเต็มด้วยความรักมั่นคง
เพราะว่าพระองค์ไม่ทรงทำให้ใครต้องทุกข์โศก หรือทำให้คนเศร้าใจ
อย่างมุ่งพระทัย

ลาเมด พยัญชนะตัวที่ 12

การบดขยี้นักโทษแห่งแผ่นดินไว้ใต้เท้าก็ดี
หรือการที่จะปฏิเสธความยุติธรรมต่อพระพักตร์ขององค์ผู้สูงสุดก็ดี
การบิดเบือนคดีของมนุษย์ในศาล  เป็นสิ่งที่พระเจ้าไม่ทรงเห็นด้วย

เมม พยัญชนะตัวที่ 13
ใครล่ะจะพูดอะไรออกมาแล้วสิ่งนั้นเกิดขึ้นจริงได้
หากพระเจ้าไม่ทรงบัญชาให้มันเกิด?
สิ่งดี และสิ่งร้าย ไม่ได้ออกมาจากพระโอษฐ์ขององค์ผู้สูงสุดอย่างนั้นหรือ?

เหตุใดมนุษย์จึงต้องบ่นกับการที่เขาต้องถูกลงโทษเพราะบาปของตนเอง