เพลงคร่ำครวญ 3-4 คนที่ถูกล่า

เพลงคร่ำครวญ 3:40-54

นูน พยัญชนะตัวที่ 14

ขอให้เราทดสอบ และตรวจดูหนทางของเรา
และกลับมาหาพระเจ้า
จงยกใจของเรา มือของเราสู่พระเจ้าบนสรวงสวรรค์
เราได้ล่วงละเมิดและกบฎต่อพระเจ้า และพระองค์มิได้อภัย

สาเมค พยัญชนะตัวที่ 15

พระองค์ทรงล้อมพระองค์เองด้วยพระพิโรธ และทรงตามเรา

ทรงสังหารโดยไม่ได้กรุณา
พระองค์ทรงล้อมพระองคืเองด้วยเมฆ เพื่อว่าจะไม่มีคำอธิษฐานทะลุผ่านไปถึงพระองค์
ทรงทำให้เราเป็นคนไร้ค่า เป็นขยะท่ามกลางประชาชนทั้งหลาย

เพ พยัญชนะตัวที่ 16
ศัตรูของเราทุกคนได้เปิดปากต่อต้านเรา
ความหวาดหวั่นและหลุมพรางนั้นก็อยู่เหนือเรา ทั้งความเสียหายอันรุนแรงและหายนะ
ดวงตาของข้าหลั่งน้ำตาพรั่งพรูออกมาเพราะความหายนะของลูกสาวของประชาชนของข้า

lanok

อายิน พยัญชนะตัวที่ 17
น้ำตาของข้าจะไหลไม่หยุด  ไม่ทุเลา

จนกว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าจากสวรรค์จะทรงมองลงมาและเห็น
ดวงตาของข้าทำให้โศกเศร้าเนื่องจากเคราะห์กรรมของลูกสาวแห่งเมืองของข้า

ซาเด พยัญชนะตัวที่ 18
ข้าถูกศัตรูตามล่าเหมือนนก โดยไม่มีเหตุ
พวกเขาโยนข้าลงไปในบ่อลึก และขว้างหินใส่ข้า
น้ำท่วมหัวข้า และข้าร้องว่า “ข้าหมดสิ้นแล้ว ไม่รู้จะทำอย่างไร”