เพลงคร่ำครวญ 4-2 อดโซ

เพลงคร่ำครวญ  4:7-11

ซายิน พยัญชนะตัวที่ 7

เหล่าเจ้าชายทั้งหลายก็บริสุทธิ์กว่าหิมะ ขาวกว่าน้ำนม

ร่างกายของเขาเป็นประกายกว่าประการัง
ร่างของเขางดงามดั่งไพฑูรย์

เฆท พยัญชนะตัวที่ 8

มาเดี๋ยวนี้ หน้าตาของเขาก็ดำกว่าเขม่าไฟ
ตามถนน ไม่มีใครจำเขาได้

เนื้อหนังของพวกเขาแห้งเหี่ยวหุ้มกระดูก
แห้งจนกลายเป็นเหมือนไม้ทีเดียว

เทท พยัญชนะตัวที่ 9

คนที่เป็นเหยื่อของดาบก็ยังดีกว่าคนที่เป็นเหยื่อของความอดอยาก
คนเหล่านั้น ค่อย ๆ แห้งตายไป เพราะไม่ได้รับผลจากทุ่งนา

W.W. Hooper “Victims of the Madras Famine” 1876-78.
W.W. Hooper “Victims of the Madras Famine” 1876-78.

โยด พยัญชนะตัวที่ 10

มือของผู้หญิงที่เมตตา กลับกลายเป็นมือที่ต้มลูกของตัวเอง
เด็ก กลายเป็นอาหารเมื่อหายนะมาสู่ลูกสาวของประชากรของข้า

คาฟ พยัญชนะตัวที่ 11

องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงปล่อยพระพิโรธออกมาเต็มที่
ทรงเทความกริ้วอันร้อนแรงออกมา
และพระองค์ทรงจุดไฟในศิโยน ซึ่งมันได้ไหม้ผลาญรากฐานของเมืองจนหมดสิ้น