เพลงคร่ำครวญ 4-4 บาปที่ถูกเผย

เพลงคร่ำครวญ 4:17-22

อายิน พยัญชนะตัวที่  17

ดวงตาของเราก็อ่อนระโหย พยายามหาความช่วยเหลืออย่างไร้ผล
เราเฝ้าคอยชาติที่ช่วยเราไม่ได้

ซาเด พยัญชนะตัวที่  18

พวกเขาตามเราติด ๆ เพื่อเราจะเดินไปตามถนนของเราไม่ได้
ปลายทางของเรามาถึงเรา วันของเราถูกกำหนดไว้
จุดจบของเรามาถึงจริง ๆ

โคฟ พยัญชนะตัวที่  19

ผู้ที่ติดตามเรานั้น เร็วยิ่งกว่าอินทรีบนท้องฟ้า
พวกเขาตามเราบนภูเขา
คอยซุ่มดักเราในถิ่นกันดาร

 insee

เรช พยัญชนะตัวที่ 20

ผู้ที่เป็นลมหายใจของเรา ผู้ที่พระเจ้าทรงเจิม ถูกจับในหลุมของเขา
เขาเป็นคนที่เรากล่าวถึงว่า “เราจะอาศัยท่ามกลางประชาชาติภายใต้ร่มเงาของเขา”
ซิน พยัญชนะตัวที่ 21

จงชื่นชมและยินดีเถิด ลูกสาวแห่งเอโดม
ผู้อาศัยในแผ่นดินอูส

เพราะถ้วยนั้นจะผ่านเข้ามาหาเธอด้วย
เธอจะเมาและฉีกเสื้อผ้าของตนออก
ทาว พยัญชนะตัวที่ 22

โอ ลูกสาวของศิโยน การลงโทษความผิดของเจ้าก็สำเร็จแล้ว
พระองค์จะไม่ทรงให้เจ้าเป็นเชลยตลอดไป
โอ ลูกสาวของศิโยน… แต่พระองค์จะทรงลงโทษความผิดของเธอ
พระองค์จะทรงเปิดเผยบาปของเธอ…