เพลงคร่ำครวญ 5-1

เพลงคร่ำครวญ 5:1-11

ขอองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงโปรดระลึกถึงว่า มีอะไรเกิดขึ้นกับพวกเราบ้าง
ขอทรงดูความน่าอดสูของเรา

มรดกของพวกเราถูกส่งไปให้คนแปลกหน้า  บ้านของเราถูกยื่นให้คนต่างชาติ

เรากลายเป็นลูกกำพร้า  ไม่มีพ่อ  แม่ของเราเป็นเหมือนแม่ม่าย
เราต้องจ่ายเงินค่าน้ำดื่ม  เราต้องเสียเงินซื้อไม้
ผู้ไล่ล่าเรานั้น เข้ามาประชิดตัว  เราเหนื่อยอ่อน ไม่ได้พักเลย

sinai

เราถูกยื่นให้กับอียิปต์ และอัสซีเรีย เพื่อให้มีอาหารกินเพียงพอ
บรรพบุรุษของเราทำบาป และพวกเขาก็ตายไปแล้ว
เราต้องรับโทษบาปของพวกเขา
ทาสปกครองเหนือเรา ไม่มีใครจะช่วยให้เราพ้นมือพวกเขา
กว่าจะได้อาหารมากิน ก็ต้องเสี่ยงชีวิต เพราะดาบที่รออยู่ในถิ่นกันดาร
หนังของเราร้อนเหมือนกับเตาอบ พร้อมกับความร้อนแห่งความอดอยาก
ผู้หญิงในศิโยนก็ถูกข่มขืน   ผู้หญิงสาวในเมืองต่าง ๆ ของยูดาห์