เยเรมีย์ 15-2

เยเรมีย์ 15:5-9

แล้วใครจะสงสารเจ้า โอเยรูซาเล็ม?
ใครจะโศกเศร้าเพื่อเจ้า?
ใครจะหันมาถามไถ่ความเป็นไปของเจ้า?

เจ้าได้ปฏิเสธไม่ยอมรับเรา   องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัส

เจ้าเอาแต่ถอยหลัง…

ดังนั้น เราจึงยื่นมือของเราต่อสู้กับเจ้าและทำลายเจ้า
เราเบื่อกับการผ่อนผันให้เจ้าแล้ว

เราได้ฝัดร่อนพวกเขาด้วยคราดฝัด ณ ประตูเมืองทั้งหลาย
เราทำให้เขาต้องเสียใจเพราะเสียคนในครอบครัว
เราได้ทำลายคนของเรา
เขาไม่ยอมหันกลับจากการกระทำชั่วของเขา

เราทำให้เขามีหญิงม่ายเพิ่มขึ้นจำนวนมากกว่าทรายในทะเล
เวลาเที่ยงวัน เรานำผู้ทำลายมาสู้กับบรรดาแม่ของชายหนุ่ม
เราได้ทำให้ความทุกข์ระทมและความกลัวมาถึงเขาอย่างทันควัน
Widow-Mourning

ผู้หญิงที่มีลูกเจ็ดคนก็อ่อนกำลัง เป็นลมไป
ดวงอาทิตย์ของเธอตกทั้ง ๆ ที่ยังวันอยู่
เธอต้องอับอายขายหน้า
ที่เหลือนั้นเราจะมอบให้กับดาบของศัตรู”
องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสดังนี้