เยเรมีย์ 15-4 กินพระคำ

เยเรมีย์ 15:16-21

เมื่อข้าได้พบพระวจนะของพระองค์
ข้าก็กินมันเสีย และพระคำนั้นกลายเป็นความยินดีของข้า
เป็นความชื่นชมในหัวใจ
เพราะข้าถูกเรียกตามพระนามของพระองค์

eatthisbook

 

ข้ามิได้นั่งอยู่ในหมู่คนที่สนุกสนานร่าเริง
ข้าไม่ได้มีความสุข  ข้านั่งอยู่เพียงผู้เดียว
เพราะพระหัตถ์ของพระองคือยู่เหนือข้า
เพราะพระองค์ทรงทำให้ข้ามีแต่ความโกรธเกรี้ยว

เหตุใดข้าจึงเจ็บปวดไม่หยุดหย่อน
แผลของข้านั้น รักษาไม่หาย
มันไม่ยอมรับการบำบัดใด ๆ
พระองค์จะทรงเป็นเหมือนธารน้ำที่หลอกลวงข้า
เป็นน้ำที่ไม่เป็นประโยชน์หรือ?

 

ดังนั้น องค์พระผู้เป็นเจ้าจึตรัสว่า
“หากเจ้ากลับมา  เราจะฟื้นเจ้าสู่สภาพดี
และเจ้าจะยืนอยู่ต่อหน้าเรา
หากเจ้าพูดสิ่งที่มีค่า ไม่ใช่สิ่งที่ไร้ค่า
เจ้าก็จะเป็นเหมือนปากของเรา พวกเขาจะหันมาหาเจ้า
แต่เจ้าจะไม่หันไปหาพวกเขา

และเราจะทกให้เจ้าเป็นเหมือนกำแพงป้อมทองเหลือแก่คนเหล่านี้
พวกเขาจะสู่เจ้า แต่ไม่มีทางชนะเจ้าได้
เพราะเราอยู่กับเจ้าเพื่อช่วยเจ้าและช่วยกู้เจ้า
องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสดังนี้

เราจะนำเจ้าออกมาจากแผ่นดินของคนชั่วร้าย
และไถ่เจ้าออกมาจากเงื้อมมือของคนเหี้ยมโหด