เยเรมีย์ 16-1 กันดารอาหาร ดาบ และความตาย!

เยเรมีย์ 16:1-7

พระคำของพระเจ้ามาถึงข้าอีก …
“เจ้าจะต้องไม่มีภรรยา และไม่มีลูกชายลูกสาวในสถานที่นี้

เพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสเรื่องลูกชายและลูกสาวที่เกิดในสถานที่นี้
ถึงบรรดาแม่ที่ต้องคลอดลูกเหล่านั้น
ถึงบรรดาพ่อที่ให้กำเนิดแก่เขาในแผ่นดินนี้

ภาพเสก็ชโดย  Zainul Abedin ชาวเบงกาลี 1943
ภาพเสก็ชโดย Zainul Abedin ชาวเบงกาลี 1943

พวกเขาจะตายด้วยโรคร้าย
จะไม่มีใครคร่ำครวญถึงเขา

จะไม่มีการฝังศพพวกเขา
ศพของพวกเขาจะเป็นเหมือนมูลสัตว์กระจายอยู่บนผิวดิน
พวกเขาจะพินาศด้วยดาบ ด้วยความอดอยาก
ศพของพวกเขาจะกลายเป็นอาหารของเหล่านกในอากาศ และสัตว์ต่างๆ บนแผ่นดิน

เพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสดังนี้
“อย่าเข้าไปในบ้านที่กำลังเศร้าโศก
อย่าเข้าไปอาลัยอาวรณ์พวกเขา
เพราะเราได้เอาสันติสุข ความรักมั่นคง และความเมตตาออกไปจากพวกเขา”
องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัส

ทั้งคนที่ยิ่งใหญ่และคนที่ต่ำต้อยจะตายในแผ่นดินนี้
ศพของพวกเขาจะไม่ได้ฝัง  ไม่มีใครอาลัยถึงเขา
ไม่มีใครเชือดเนื้อเถือหนังหรือโกนศีรษะอาลัยเขา

จะไม่มีใครอบขนมปังให้กับคนที่มาไว้ทุกข์เพื่อปลอบใจเรื่องคนที่ตายไป
จะไม่มีใครให้เขาดื่มน้ำแห่งการปลอบโยนเพื่อพ่อแม่ของพวกเขา