เยเรมีย์ 16-2 สิ่งที่ร้ายแรงกว่า

เยเรมีย์ 16:8-13

เจ้าอย่าเข้าไปในบ้านที่มีงานเลี้ยง
อย่าเข้าไปกินดื่มในหมู่พวกเขา

องคืพระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงเป็นจอมทัพ พระเจ้าแห่งอิสราเอล ตรัสดังนี้
“ดูนะ  ต่อหน้าต่อตาพวกเจ้า  เจ้าจะเห็นเราเอาเสียงแห่งความรื่นเริง
เสียงแห่งความยินดี รวมถึงเสียงเจ้าบ่าวเจ้าสาวออกไป…
และเมื่อเจ้าบอกคำเหล่านี้แก่ประชากร   เขาจะกล่าวแก่เจ้าว่า
.. เหตุใดองค์พระผู้เป็นเจ้าจึงประกาศโทษยิ่งใหญ่แก่เรา?
เราทำผิดอะไรหรือ?
เราทำบาปต่อพระองค์อย่างไรหรือ?

เจ้าจงกล่าวกับพวกเขาว่า

“บรรพบุรุษของเจ้าได้ละทิ้งเรา องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัส
และยังได้ติดตามไปปรนนิบัติรับใช้พระอื่น ๆ
และไม่ได้รักษาบัญญัติของเรา
และเพราะพวกเจ้าได้ทำสิ่งที่ร้ายแรงยิ่งกว่าบรรพบุรุษของเจ้า
เพราะดูเถอะ  พวกเจ้าทุกคนได้เดินตามใจดื้อดึงชั่วรัายของตัวเอง
ปฏิเสธไม่ยอมฟังเราเลย

รูปปั้น เทราฟิม เป็นรูปเคารพตามบ้านของคนอัสซีเรีย ภาพจากbible-history.com
รูปปั้น เทราฟิม เป็นรูปเคารพตามบ้านของคนอัสซีเรีย ภาพจากbible-history.com

ดังนั้น จากแผ่นดินนี้…
เราจะเขวี้ยงเจ้าออกไปสู่แผ่นดินที่เจ้าและบรรพบุรุษของเจ้าไม่เคยรู้จักมาก่อน
และที่นั่น เจ้าจะได้ปรนนิบัติพระเหล่านั้น ทั้งวันทั้งคืน
เพราะเราจะไม่แสดงความชื่นชมในตัวเจ้าเลย