เยเรมีย์ 16-3 รื้อฟื้นขึ้นใหม่

เยเรมีย์ 16:14-21

“ดังนั้น ดูเถอะ จะมีวันหนึ่ง..   .”
องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัส

“เมื่อเขาจะไม่พูดกันว่า ..
องค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงนำชนอิสราเอลออกมาจากอียิปต์ ทรงพระชนม์อยู่ฉันใด

แต่จะพูดว่า..องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงนำคนอิสราเอลออกมาจากประเทศทางเหนือ
และจากประเทศที่พระองค์ทรงขับไล่ให้เขาไปอยู่ ทรงพระชนม์อยู่แน่ฉันใด
เพราะเราจะนำพวกเขากลับมาในแผ่นดินที่เราได้มอบให้บรรพบุรุษของเขา

องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่า
“ดูเถิด เราจะส่งชาวประมงจำนวนมากมา และพวกเขาจะจับเขาทั้งหลาย
หลังจากนั้นเราจะส่งนายพรานจำนวนมากมา  และเขาจะตามล่าพวกเขา
จากภูเขาทุกลูก เนินเขาทุกแห่ง จะตามล่าเขาให้ออกมาจากซอกหินผา

hunter

เพราะเราจับตาดูทางของเขา มันไม่ได้ซ่อนไว้จากเราเลย
เขาไม่สามารถซ่อนความผิดให้พ้นจากสายตาของเราได้

และเราจะตอบสนองการล่วงละเมิดของเขาเป็นสองเท่า
เพราะพวกเขาได้ทำให้แผ่นดินของเราเป็นมลทิน
ด้วยเศษซากของรูปเคารพอันน่าสะอิดสะเอียน และทำให้มรดกของเรา
เปรอะเปื้อนไปด้วยความน่าเกลียดน่าชังของพวกเขา

“โอ… องค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงเป็นกำลังและป้อมปกป้องภัย
ทรงเป็นที่ลี้หลบภัยในยามยากลำบาก
ประชาชาติทั้งหลายจะมาหาพระองค์
จากสุดปลายแผ่นดินโลก และกล่าวว่า
..บรรพบุรุษของเรามิได้รับมรดกอื่นใดนอกจากคำมุสา
มันเป็นสิ่งไร้ค่าซึ่งไม่มีประโยชน์อันใดเลย

มนุษย์สามารถสร้างพระให้ตัวเองได้หรือ?
อย่างนั้นไม่ใช่พระเจ้า

ดังนั้น ดูเถิด เราจะทำให้พวกเขารับรู้
ครั้งนี้ เราจะทำให้เขาได้รู้ถึงอำนาจและฤทธานุภาพของเรา
พวกเขาจะรู้ว่า นามของเราคือ
องค์พระผู้เป็นเจ้า!