เยเรมีย์ 17-2 พระพรเป็นของใคร?

เยเรมีย์ 17:7-11
แต่พระพรจะเป็นของคนที่วางใจในองค์พระผู้เป็นเจ้า
คนที่วางใจในพระองค์
เพราะเขาจะเป็นเหมือนต้นไม้ที่ปลูกอยู่ริมน้ำ
มันหยั่งรากลงไปข้าง ๆ ธารน้ำ
มันไม่กลัวเมื่อความร้อนส่องลงมา
เพราะใบของมันเขียวสดเสมอ
มันไม่ต้องกังวลในปีที่แห้งแล้ว เพราะมันไม่หยุดที่จะออกผล
Jer17

ใจของมนุษย์นั้น ก็หลอกลวงเหนือสิ่งอื่นใด มันป่วยหนัก
ใครจะเข้าใจมันได้?

“เรา… องค์พระผู้เป็นเจ้า คือผู้ที่สืบค้นใจและทดสอบความคิด
เพื่อที่จะมอบให้แก่มนุษย์ตามหนทาง และตามผลของการกระทำของเขา”

นกกระทาที่รวบรวมลูกน้อยซึ่งตัวเองมิได้กก
ก็เหมือนกับคนที่ร่ำรวยขึ้นมาแต่ไม่ใช่จากความยุติธรรม
พอวัยกลางคนความมั่งคั่งนั้นจะหนีเขาไป
ในที่สุดเขาก็กลายเป็นคนโง่