เยเรมีย์ 17-5 วันสะบาโตกับภาระ

เยเรมีย์ 17:24-27

แต่หากเจ้าฟังเรา… องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัส
และไม่นำภาระใด ๆ ผ่านประตูเมืองในวันสะบาโต
แต่รักษาวันสะบาโตให้บริสุทธิ์

jetwan

 

สำหรับพวกเราแล้ว หนึ่งวันที่พระเจ้าให้เราพัก และมีใจจดจ่อกับพระองค์ ไม่ทำงานเหมือนวันอื่น ๆ … ดีที่สุดเลยล่ะ 

ไม่ทำงานในวันนั้น
แล้ว จะมีราชาและเจ้านายซึ่งจะประทับบนบัลลังก์ของดาวิด
ผ่านเข้ามาทางประตูทั้งหลายของเมือง
โดยขี่รถรบและขี่ม้าเข้ามาพร้อมกับบรรดาข้าราชการ
บุรุษแห่งยูดาห์และผู้ที่อาศัยในนครเยรูซาเล็ม
และเมืองนี้จะมีคนอาศัยตลอดไป

จะมีคนมาจากเมืองต่าง ๆ ในยูดาห์
มาจากเมืองรอบ ๆ นครเยรูซาเล็ม
จากแผ่นดินเบนยามิน  จากเชเฟลาห์
จากเมืองบนเนินเขา และจากเนเกบ
นำเครื่องเผาบูชา และเครื่องบูชา
เครื่องธัญบูชา และกำยาน รวมถึงเครื่องบูชาโมทนาพระคุณ
มายังพระวิหารของพระเจ้า

แต่หากเจ้าไม่ฟังเราในการที่จะรักษาวันสะบาโตให้บริสุทธิ์
และไม่ฟังเรื่องเรื่องไม่ให้นำภาระใด ๆ ผ่านประตูนครเยรูซาเล็มในวันสะบาโต
เราก็จะจุดไฟที่ประตูเมือง
และมันจะเผาผลาญราชวังในนครเยรูซาเล็ม
โดยไม่สามารถดับได้เลย!