เยเรมีย์ 20-1 อนาคตของปุโรหิตผู้หยิ่งผยอง

เยเรมีย์ 20:1-6

ปาชเฮอร์เป็นปุโรหิตซึ่งเป็นลูกชายของอิมเมอร์ หัวหน้างานในพระวิหารของพระเจ้า
ได้ยินสิ่งที่เยเรมีห์กล่าวมา

เขาจึงโบยเยเรมีย์ที่เผยคำของพระเจ้าออกมาในแนวนี้   แล้วก็จับเยเรมีห์ใส่ขื่อคาเอาไว้

ขื่อคานี้อยู่ที่ประตูเบนยาบินในพระวิหารของพระเจ้า

ภาพเอื้อเฟื้อจาก http://www.visualbiblealive.com/
ภาพเอื้อเฟื้อจาก http://www.visualbiblealive.com/

เช้าวันต่อมา เมื่อปาชเฮร์ปล่อยเขาออกจาขื่อคา เยเรมีย์จึงกล่าวกับเขาว่า
“องค์พระผู้เป็นเจ้าจะไม่เรียกท่านว่า ปาชเฮอร์อีกต่อไป  แต่เรียกว่า ความน่ากลัวรอบด้าน
เพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่า
ดูเถิด  เราจะทำให้เจ้าเป็นความสยดสยองทั้งกับตัวเอง และเพื่อน ๆ ของเจ้าทั้งหมดที่เจ้ามี
พวกเขาจะล้มลงด้วยดาบของศัตรู ในขณะที่เจ้าเฝ้ามองอยู่

และเราจะมอบยูดาห์ทั้งสิ้นให้อยู่ในมือของกษัตริย์แห่งบาบิโลน
พระองค์จะกวาดพวกเขาในฐานะเชลย ไปยังบาบิโลน
และจะฟาดฟันพวกเขาให้ล้มลงด้วยดาบ

ยิ่งกว่านั้น เราจะมอบความมั่งคั่งของนครนี้
รายได้ และทรัพย์สินอันมีค่า รวมทั้งสมบัติของราชาแห่งยูดาห์ ให้เป็นของศัตรู
ศัตรูเหล่านี้จะปล้นเขาและรวบรวมพวกเขาไปยังบาบิโลน

สำหรับเจ้า ปาชเออร์ และทุกคนที่อาศัยในบ้านของเจ้าจะถูกกวาดไปเป็นเชลย
เจ้าจะไปยังบาบิโลนและจะตายที่นั่น
เจ้าจะถูกฝันที่นั่นด้วย ทั้งเจ้าและเพื่อน ๆ ที่เจ้าได้กล่าวคำพยากรณ์มุสาให้ฟัง