เยเรมีย์ 20-2 เพื่อนชั่ว ๆ

เยเรมีย์ 20:7-11

ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า  พระองค์ทรงหลอกลวงข้า
ข้าถูกหลอกจนตายใจ  พระองค์ทรงแข็งแรงกว่าข้า
และพระองค์ทรงชนะข้า
ข้าได้กลายเป็นคนที่ถูกหัวเราะเยาะทั้งวี่ทั้งวัน
ใครๆ ก็เยาะเย้ยข้า

เมื่อใดที่ข้าพูด ข้าร้องออกมา  ข้าตะโกนว่า
“ความรุนแรงและหายนะ
แล้วพระคำขององค์พระผู้เป็นเจ้า ข้าถูกตำหนิและถูกเยาะเย้ยทั้งวัน

ภาพจาก http://thedaughterofzion.wordpress.com/
ภาพจาก http://thedaughterofzion.wordpress.com/

แต่หากข้ากล่าวว่า
“ข้าจะไม่กล่าวถึงพระองค์
จะไม่พูดสิ่งใดในพระนามของพระองค์อีก!”

พระคำในใจของข้านั้นก็เหมือนไฟใหม้อยู่ในกระดูกของเข้า
และข้าก็เหน็ดเหนื่อยกับการเก็บมันไว้
ข้าเก็บมันไว้ไม่ได้เลย

ข้าได้ยินหลายคนกระซิบว่า ..ความสยดสยองมีอยู่รอบด้าน
“กล่าวหาเขา  กล่าวหาเขาซิ ”  เพื่อนสนิทของข้าทุกคนพูดเช่นนี้

พวกเขาเฝ้าดูว่า เมื่อไรข้าจะล้มลง

“บางทีเขาจะถูกหลอก  แล้วตอนนั้นเราก็จะเอาชนะเขาได้และแก้แค้นเขาได้ด้วย”

แต่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงอยู่กับข้าเหมือนกับนักรบผู้กล้า

ดังนั้น คนที่ข่มเหงข้าจะล้มลง
พวกเขาจะเอาชนะข้าไม่ได้
พวกเขาต้องอับอายยิ่งนัก จะไม่สำเร็จดังหวัง
จะไม่มีใครลืมความอสัตย์นิรันดร์ของเขาได้เลย