เยเรมีย์ 20-4 ความสับสนของเยเรมีย์

เยเรมีย์ 20:12-17
ดูเหมือนว่า การเป็นผู้กล่าวคำที่พระเจ้าทรงใช้นั้น ชีวิตรันทดไม่น้อย

ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงเป็นจอมทัพ ผู้ทรงทดสอบคนชอบธรรม
พระองค์ผู้ทรงเห็นจิตใจและความคิด
ขอให้ข้าได้เห็นพระองค์ทรงแก้แค้นพวกเขา
เพราะว่า พระองค์ทรงกระทำทุกอย่างเพื่อข้า

ร้องเพลงถวายพระเจ้า สรรเสริญพระเจ้า
เพราะว่า พระองค์ทรงช่วยชีวิตคนที่ขัดสนให้พ้นจากมือของคนทำชั่ว
Jer2015

ขอแช่งสาปวันที่ข้าเกิดมา
วันที่แม่คลอดข้าออกมานั้น อย่าให้มันได้พรเลย

ขอแช่งสาปคนที่นำข่าวไปบอกพ่อของข้าว่า
“ท่านมีลูกชายแล้วนะ” ทำให้พ่อดีใจมาก

ขอให้ชายคนนั้นเป็นเหมือนเมืองทั้งหลายที่พระเจ้าทรงเหวี่ยวออกไปโดยมิได้ทรงเมตตา
ขอให้พระองค์ทรงได้ยินเสียงร่ำร้องในเวลาเช้า
และเสียงตกใจเพราะสงครามในเวลาเที่ยงวัน

เพราะว่า พระองค์มิได้ทรงสังหารข้าเสียในครรภ์ของแม่
เพื่อว่าร่างของแม่จะได้เป็นหลุมฝังศพของเข้า
ให้ครรภ์ของแม่นั้นโตอยู่ตลอดไป

เหตุใดข้าจึงออกมาจากท้องแม่
เพื่อจะได้เห็นความทุกข์ยาก ความโศกเศร้า และใช้เวันเวลาของข้าในความอับอาย