เยเรมีย์ 21-1 พลิกความคิดหมาย

เยเรมีย์ 21:1-7

นี่เป็นพระดำรัสของพระเจ้ามาถึงเยเรมีย์
เมื่อราชาเศเดคียาห์ส่งปาชเฮอร์ ลูกชายมาคิลยาห์ และปุโรหิตเศฟันยาห์ ลูกชายมาอาเสอาห์มาพบเขา
ทั้งสองมาหาและกล่าวว่า
“ช่วยทูลถามองค์พระผู้เป็นเจ้าให้เราด้วย
เพราะราชาเนบูคัดเนสซาร์แห่งบาบิโลน ได้ทำศึกต่อสู้กับเรา
บางทีองค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงทำการอัศจรรย์ให้เราเหมือนในอดีต
และจะทรงทำให้ศัตรูถอยทัพไปจากเรา”

แต่เยเรมีย์กล่าวกับเขาว่า
“จงไปทูลพระราชาเศเดคียาห์ดังนี้
องค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าแห่งอิสราเอลตรัสว่า
ดูเถิด เราจะหันอาวุธสงครามในมือของเจ้าที่เจ้าใช้ต่อสู้ราชาแห่งบาบิโลน
และชาวเคลเดียที่เข้ามาล้อมกำแพงเมืองของเจ้า และเราจะพาพวกเขาเข้ามากลางเมือง

เราจะเป็นฝ่ายพวกเขา จะต่อสู้เจ้าด้วยมือที่ยื่นออก
ด้วยแขนที่เข้มแข็ง
ด้วยความโกรธกริ้ว
ด้วยความพิโรธยิ่งนัก

องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่า
หลังจากน้น เราจะมอบชีวิตของราชายูดาห์คือ ราชาเศเดคียาห์
และข้าราชบริพารทั้งหลาย
รวมทั้งชาวนครนี้ที่รอดตายจากโรคระบาด ดาบ และความอดอยาก
ให้แก่ราชาเนบูคัดเนสซาร์แห่งบาบิโลนซึ่งเป็นศัตรูของพวกเขา
ราชาเนบูคัดเนสซาร์จะสังหารเขาด้วยสันดาบ
จะไม่มีความเมตตาสงสาร ไม่ไว้ชีวิตให้ใครเลย

และเราจะฟาดฟันคนในนครนี้ ทั้งมนุษย์และสัตว์
พวกเขาจะตายด้วยโรคระบาด…..