เยเรมีย์ 21-2 โทษตามที่ทำ

เยเรมีย์ 21:8-14

และเจ้าจะต้องกล่าวกับประชาชนเหล่านี้ว่า
องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสดังนี้
“ดูเถิด เราได้วางหนทางแห่งชีวิตและความตายไว้ต่อหน้าเจ้า
คนที่อยูในเมืองจะตายด้วยดาบ ความอดอยากและโรคระบาด

ทหารเคลเดีย
ทหารเคลเดีย

แต่คนที่ออกไป และยอมมอบตัวให้กับชาวเคลเดียซึ่งล้อมเมืองอยู่
ก็จะยังมีชีวิต และกลายเป็นค่าปรับของสงคราม

เพราะว่า เราได้ตั้งหน้าต่อต้านเมืองนี้ เพื่อให้เขาเจอกับอันตราย มิใช่เจอสิ่งดี
องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัส
มันจะตกอยู่ในมือของราชาแห่งบาบิโลน และพระองค์จะเผาเมืองนี้ให้วอดไป

และวงศ์วานของราชายูดาห์กล่าวว่า
“จงฟังพระดำรัสของพระเจ้า
โอ้วงศ์วานแห่งดาวิด องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่า
... จงแสดงความยุติธรรมในเวลาเช้า
และจงช่วยคนที่ถูกปล้นให้พ้นมือผู้กดขี่

(ดูซิ… พระเจ้ายังทรงให้โอกาสกับพวกเขาอีก)
มิฉะนั้น ความโกรธของเราจะพลุ่งออกมาเหมือนไฟ
และเผาไหม้อย่างที่ไม่มีใครจะดับได้ เนื่องจากการกระทำอันชั่วร้ายของพวกเจ้า

ดูเถิดเราต่อสู้เจ้า
โอเหล่าคนที่อาศัยในหุบเขา บนที่ราบที่เต็มด้วยหิน
องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงประกาศ

เจ้าคนที่พูดว่า “ใครจะมาต่อสู้เรา? ใครจะเข้ามาในที่อาศัยของเรา?”

เราจะลงโทษเจ้าตามผลแห่งน้ำมือของเจ้า
องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงประกาศ
เราจะจุดไฟในป่าของเจ้า
และไฟจะลามไหม้ทุก ๆ สิ่งที่อยู่รอบตัวเจ้า