เยเรมีย์ 22-2 บ้านอธรรมกำไรอสัตย์

เยเรมีย์ 22:11-17

ข่าวสารถึงโอรสของราชาโยสิยาห์
เพราะว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ตรัสดังนั้นแก่ชัลลุม โอรสของราชาโยสิยาห์แห่งยูดดาห์
ผู้ได้ขึ้นครองแทนราชบิดาคือโยสิยาห์
เป็นผู้ที่ได้ออกไปจากสถานที่นี้  และเขาจะไม่ได้กลับมาที่นี่อีก
แต่เขาจะตายในสถานที่ ๆ ถูกจับไปเป็นเชลย  เขาจะไม่ได้กลับมาเห็นแผ่นดินนี้อีก

 

วิบัติแก่คนที่สร้างบ้านขึ้นมาด้วยความอธรรม สร้างห้องชั้นบนด้วยความอยุติธรรม
ผู้ใช้ให้เพื่อนบ้านมารับใช้ตนเองโดยไม่จ่ายค่าแรงให้แก่เขา
คนที่กล่าวว่า “เราจะสร้างบ้านหลังใหญ่โตให้ตัวเอง
มีห้องชั้นบนกว้าง ๆ
คนที่เจาะหน้าต่างขึ้นมา และทำโครงหน้าต่างด้วยไม้สีดาร์ ทาสีด้วยสีแดงชาด

เจ้าคิดใช่ไหมว่าเจ้าเป็นกษัตริย์?
เพราะเจ้าแข่งกันใช้ไม้สีดาร์อย่างนั้นหรือ?
บิดาของเจ้ามิได้กินดื่มและทำความยุติธรรมและความเที่ยงธรรมหรือ?
พวกเขาก็อยู่เย็นเป็นสุข
เขาได้พิพากษาความของคนยากจนขัดสน
และทุกอย่างก็ดี
การทำอย่างนี้มิใช่หรือ คือการรู้จักเรา..?
องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัส

แต่ตาและใจของเจ้ากลับมุ่งอยู่ที่กำไรอสัตย์
เจ้าพร้อมที่จะหลั่งเลือดของคนไร้ผิด
พร้อมที่จะทำการกดขี่และความรุนแรง